Teksten & Scripts

  • Teksten, scripts & vertalingen

Teksten & Scripts voor anderen
Naast vijf cabaretprogramma’s produceerde Philip Walkate nog veel meer teksten voor evenementen van bedrijven en overheidsorganisaties, Radio, TV en voor collega artiesten.

Ik volg gewoon mijn hart
Philip Walkate verzorgde de scriptbegeleiding van het nieuwe liedjesprogramma van Janke Dekker. Tournee 2024.

De notulist
Bewerking van het toneelstuk van Han Ponneker over het kabinet De Geer en de meidagen van 1940. Toneellezing in 2023.

Dag Mam
Philip Walkate bewerkte de columns van Corrie Verkerk voor toneel. In 2022 waren er twee leesvoorstellingen.

Generations
In samenwerking met Janke Dekker en Amy Egbers schreef hij tussenteksten voor de productie Generations, in 2019 in de theaters.

Casino Loyale – Een Roulette Musical
Voor het lustrum van de LSV Minerva schreef Philip Walkate het script, de liedjes en muziek voor een musical die werd opgevoerd in de TheaterHangaar te Katwijk in 2019.

Orkestkeuken
In 2010 verzorgde hij Nederlandse liedteksten en de dialoog voor het project de Orkestkeuken van Holland Symphonia.

Peer speelt Mascini
Hij schreef mee aan de solo van Peer Mascini in 2009: Peer speelt Mascini

Vertalingen
Het toneelstuk Wijn is vertaald in het Engels door Michele Hutchison die in 2020 voor haar vertaling van De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld de International Booker Prize 2020 won.

WINE – A new Dutch Play by Philip Walkate 

De Franse vertaling is gemaakt door Arnaud Evain.

LE VIN – Une Nouvelle Comédie néerlandaise de Philip Walkate

De toneelstukken Wijn, Cocktails & Gouwe Ouwe zijn door Baukje Stavinga vertaald in het Fries.
Bekijk de site Letterfretter.nl

De eenakter Een Grijze Komedie is door Anja Steegstra vertaald in het Fries. Bekijk de site Stuft.nl

Vertalingen uit het Frans
Philip Walkate vertaalde het stuk Fausse Note (Valse Noot) van Didier Caron uit het Frans. In 2022 werd het in de Balie te Amsterdam gelezen door Mark Rietman en Hein van der Heijden

Zie ook: www.philipwalkate.com/faussenote